SvenskaEnglish

 ALLTID FRI FRAKT & SNABBA LEVERANSER     

ASHWAGANDHA KSM-66® - HÄLSOFÖRDELAR

ASHWAGANDHA KSM-66® - HÄLSOFÖRDELAR

Ashwagandha är en av de viktigaste örterna inom Ayurveda, som är en traditionell form av alternativ medicin baserad på indiska principer för naturlig läkning.

Människor har använt ashwagandha i tusentals år för att lindra stress, öka energinivåerna, och förbättra koncentrationen (1).

Dess botaniska namn är Withania somnifera, och den är också känd under flera andra namn, inklusive "indisk ginseng" och "vinterkörsbär".

Ashwagandha-växten är en liten buske med gula blommor som växer i Indien och Sydostasien. Extrakt eller pulver från växtens rot eller löv används för att behandla en mängd olika tillstånd, inklusive ångest, sömnsvårigheter och fertilitetsproblem (2).

 

HÄR LISTAR VI NIO POTENTIELLA FÖRDELAR MED ASHWAGANDHA, BASERAT PÅ FORSKNING

KAN BIDRA TILL ATT FÖRBÄTTRA SÖMNEN

Många människor tar ashwagandha för att främja en bra natts sömn, och vissa bevis tyder på att det kan hjälpa till vid sömnproblem.

En studie på 50 vuxna i åldrarna 65-80 år fann att de som intog kosttillskott med ashwagandha i 12 veckor signifikant förbättrade sin sömnkvalitet och mentala vakenhet jämfört med de som fick placebo (23).

En analys av fem högkvalitativa studier fann att ashwagandha hade en liten men signifikant positiv effekt på den totala sömnkvaliteten.

Att ta ashwagandha minskade människors ångestnivåer och hjälpte dem att känna sig mer alerta när de vaknade. Forskarna noterade att resultaten var mer uttalade hos personer som led av sömnlöshet (24).

Ashwagandha kan vara ett effektivt kosttillskott för att förbättra sömnen och kan särskilt hjälpa personer som lider av sömnlöshet.

 

KAN BIDRA TILL ATT MINSKA STRESS OCH ÅNGEST

Ashwagandha är kanske mest känd för sin förmåga att minska stress. Den klassificeras som en adaptogen, ett ämne som hjälper kroppen att hantera stress.

Ashwagandha hjälper till med att kontrollera mediatorer av stress (4). Den minskar också aktiviteten i stressaxeln eller hypotalamus-hypofys-binjure-axeln (HPA-axeln), ett system i kroppen som reglerar stressresponsen (45).

Flera studier har visat att kostillskott med ashwagandha kan hjälpa till att lindra stress och ångestsymptom.

Ashwagandha kan vara effektivt för att minska stress och ångestsymtom.

 

KAN GYNNA FYSISK PRESTATION

Forskning har visat att ashwagandha kan ha positiva effekter vid fysisk prestation och kan vara ett värdefullt kosttillskott för idrottare.

En analys av 12 olika forskningsstudier på män och kvinnor som tog ashwagandha med doser mellan 120 mg och 1250 mg per dag, visade att örten kan förbättra fysisk prestation, inklusive styrka och syreanvändning under träning (7).

En analys av fem studier visade att ett intag av ashwagandha signifikant förbättrade maximal syreförbrukning (VO2 max) hos friska vuxna och idrottare (8).

VO2 max är den maximala mängden syre en person kan använda under intensiv aktivitet. Det är ett mått på hjärt- och lungkondition.

Att ha ett optimalt VO2 max är viktigt för både idrottare och icke-idrottare. Lågt VO2-max är förknippat med ökad dödlighetsrisk, medan högre VO2 max är förknippat med en lägre risk för hjärtsjukdom (8).

Dessutom så kan ashwagandha bidra till att öka muskelstyrkan.

I en studie såg man att manliga deltagare som intog ashwagandha varje dag och som utövade styrketräning i 8 veckor fick ett signifikant bättre resultat i muskelstyrka och storlek jämfört med en placebogrupp (9).

Ashwagandha kan bidra till att förbättra fysisk prestation hos idrottare och friska vuxna, inklusive öka VO2 max och styrka.

 

KAN MINSKA SYMPTOM VID VISSA PSYKISKA HÄLSOTILLSTÅND

Vissa bevis tyder på att ashwagandha kan bidra till att minska symptomen vid psykiska hälsotillstånd, inklusive depression.

I en studie tittade forskare på effekterna av ashwagandha hos 66 personer med schizofreni som upplevde depression och ångest.

De fann att deltagare som tog 1000 mg ashwagandha extrakt dagligen i 12 veckor blev mindre deprimerade och fick mindre ångest än de som tog placebo (10).

Dessutom tyder resultaten från en annan studie på att ashwagandha kan bidra till att minska upplevd stress hos personer med schizofreni (11).

Även om vissa fynd tyder på att ashwagandha kan ha vissa antidepressiva effekter hos vissa människor, så bör man inte använda det som en ersättning för antidepressiva läkemedel.

Forskning tyder på att ashwagandha kan bidra till att minska symptomen vid depression och gynna personer med vissa psykiska hälsotillstånd. 

 

KAN BIDRA TILL ATT ÖKA TESTOSTERON OCH ÖKA FERTILITETEN HOS MÄN

Kosttillskott med ashwagandha har i vissa studier visat sig kunna gynna manlig fertilitet och öka testosteronnivåerna.

I en studie på 43 överviktiga män i åldrarna 40-70 år som led av mild trötthet, och som åt kosttillskott som innehöll ashwagandha extrakt eller placebo dagligen i 8 veckor, visade att ashwaganda ökade nivåerna av hormonet DHEA-S med 18%. DHEA är ett könshormon som är involverat i testosteronproduktionen. Deltagare som tog örten hade också en 14.7% större ökning av testosteron än de som tog placebo (14).

Dessutom fann man genom att analysera fyra studier att ett intag av ashwagandha signifikant ökade spermiekoncentrationen, spermavolymen, och spermiernas rörlighet, hos män med lågt spermieantal.

Ashwagandha ökade också spermiekoncentrationen och spermiernas rörlighet hos män med normalt spermieantal (15).

Emellertid, forskarna drog slutsatsen att det för närvarande inte finns tillräckligt med data för att bekräfta de potentiella fördelarna med ashwagandha för manlig fertilitet och att fler högkvalitativa studier behövs (15).

Ashwagandha kan bidra till att öka testosteronnivåerna och kan ha vissa potentiella fördelar för manlig fertilitet. 

 

KAN SÄNKA BLODSOCKERNIVÅN

Begränsade bevis tyder på att ashwagandha kan ha vissa fördelar för personer med diabetes eller personer med höga blodsockernivåer.

En analys av 24 studier, inklusive 5 kliniska studier på personer med diabetes, fann att ett kosttillskott med ashwagandha signifikant minskade blodsockret, hemoglobin A1c (HbA1c)*, insulin, blodfetter, och oxidativa stressmarkörer (16).

*HbA1c är en form av hemoglobin. Det är ett protein i blodet och ger blodet dess röda färg. Hemoglobin finns i de röda blodkropparna och transporterar syre från lungorna ut till kroppens organ. HbA1c bildas när hemoglobin reagerar med blodsocker, det vill säga glukos. HbA1c är ett blodprov som visar nivån av blodsocker under de senaste två till tre månaderna innan provtagningen. Provet kallas därför ibland för långtidssocker.

Man tror att vissa föreningar inom ashwagandha, inklusive en som kallas withaferin A (WA), har kraftfull antidiabetisk aktivitet och kan hjälpa till att stimulera cellerna att ta in glukos från blodet (17).

Ashwagandha kan minska blodsockernivån genom dess effekter på insulinsekretion och cellernas förmåga att absorbera glukos från blodomloppet.

 

KAN MINSKA INFLAMMATION

Ashwagandha innehåller föreningar, inklusive withaferin A (WA), som kan bidra till att minska inflammation i kroppen (18).

Forskare har funnit att WA riktar sig mot inflammatoriska vägar i kroppen, inklusive vissa signalmolekyler.

Djurstudier har visat att WA också kan bidra till att minska nivåerna av inflammatoriska proteiner såsom interleukin-10 (IL-10) (18).

Det finns vissa bevis för att ashwagandha kan bidra till att minska inflammatoriska markörer hos människor också.

I en studie på vuxna som kände sig stressade och som åt ashwagandha extrakt i 60 dagar, hade signifikanta minskningar av C-reaktivt protein - en inflammatorisk markör - jämfört med dem som åt placebo (19).

Ashwagandha kan bidra till att minska inflammatoriska markörer i kroppen. Mer forskning behövs dock.

 

KAN FÖRBÄTTRA HJÄRNANS FUNKTION, INKLUSIVE MINNE

Ashwagandha kan gynna kognitiv funktion. Efter en analys av fem kliniska studier noterades det att det fanns bevis för att ashwagandha kunde förbättra kognitiv funktion i vissa populationer, inklusive äldre vuxna med mild kognitiv försämring och personer med schizofreni.

Kognitiva funktioner som gynnades var följande (21):

  • uppmärksamhet
  • reaktionstid
  • utförandet av kognitiva uppgifter

En studie på 50 vuxna visade att ett intag på 600 mg ashwagandha extrakt per dag i 8 veckor ledde till signifikanta förbättringar enligt nedan, jämfört med att ta placebo (22):

  • omedelbart och allmänt minne
  • uppmärksamhet
  • hur fort individen behandlande information

Forskare har sett att föreningar som finns i ashwagandha, inklusive WA, har antioxidativa effekter i hjärnan, vilket kan gynna kognitiv hälsa (22).

Kosttillskott med ashwagandha kan förbättra minne, reaktionstid, och förmågan att utföra uppgifter i vissa populationer. 

 

RELATIVT SÄKER OCH ALLMÄNT TILLGÄNGLIG

Ashwagandha är ett säkert kosttillskott för de flesta, även om dess långsiktiga effekter är okända. Vid en analys av 69 studier visade det sig att ashwagandha rot verkar vara säker och effektiv för att hantera vissa hälsotillstånd, inklusive stress, ångest, och sömnlöshet (1).

En studie på 80 friska män och kvinnor visade att ett kosttillskott med ashwagandha dagligen var säkert och inte orsakade några negativa hälsoeffekter hos deltagarna (25).

Men vissa människor borde inte inta örten. Till exempel bör gravida undvika kosttillskott med ashwagandha eftersom örten kan orsaka missfall om det används i höga doser (26).

Även de med hormonkänslig prostatacancer och de som tar vissa mediciner, såsom bensodiazepiner, epilepsiläkemedel eller barbiturater, bör undvika att ta ashwagandha (26).

Vissa biverkningar har rapporterats hos personer som intar kosttillskott med ashwagandha, så som dåsighet och diarré (26).

Dessutom kan ashwagandha påverka sköldkörteln, så de som lider av problem med sköldkörteln bör tala med sin läkare innan de eventuellt intar ett kosttillskott med örten (27).

Forskningsresultat tyder på att ashwagandhas effekter inte är omedelbara, så kom ihåg att du kan behöva inta ett kosttillskott med ashwaganda i flera månader innan du börjar märka dess effekter.

Ashwagandha är en gammal medicinsk ört med flera möjliga hälsofördelar.

Resultat från flertalet studier tyder på att ashwagandha kan bidra till att minska ångest och stress, främja en god natts sömn och till och med förbättra kognitiv funktion i vissa populationer.

Ashwagandha anses relativt säkert för de flesta. 

 

Vilka fördelar har ashwagandha för välmående och hälsa?

Ashwagandha sänker blodsocker och blodfetter.

Ett par små kliniska studier fann att ashwagandha kan vara till hjälp för att minska blodsockernivåer och triglycerider (den vanligaste typen av fett i blodet) (2). En studie liknade ashwagandhas blodsockersänkande effekter med de läkemedel som ordinerats för typ 2-diabetes (3).

Ashwagandha ökar muskelmassa och styrka.

Studier visar på ashwagandhas effektivitet för att förbättra styrka och muskelvolym. En studie fann att deltagarna blev starkare (4). En annan studie observerade en ökning av muskelstyrka, tillsammans med en lägre procent kroppsfett och minskade kolesterolnivåer när ashwagandha intogs som kosttillskott (5). Vissa deltagare upplevde också bättre sömn, men denna studie jämförde dock inte intaget av ashwagandha med placebo.

Kosttillskott med ashwagandha gav positiva resultat i en annan studie som utfördes enbart med manliga deltagare (6). Jämfört med placebogruppen, såg man att män som fick ashwagandha fick betydande vinster i muskelstyrka (mätt i bänkpress och styrkeövningar med benen) och muskelstyrka i armar och bröst, samt en betydande minskning av kroppsfett i procent.

Ashwagandha förbättrar sexuell funktion hos kvinnor.

En klinisk studie indikerar att ashwagandha kan gynna kvinnor som upplever sexuell dysfunktion (7). Intag av ashwagandha resulterade i betydande förbättringar i upphetsning, orgasm och tillfredsställelse, detta självrapporterades av deltagarna. Ashwagandha förbättrade också avsevärt antalet framgångsrika sexuella möten och förbättrade mätvärden för ångest kring deras sexliv och sexualitet.

Ashwagandha ökar fertilitet och testosteronnivåer hos män.

Ashwagandha kan också ge reproduktiva fördelar för män. Intaga av ashwagandha till män har visat sig förbättra spermiernas kvalitet avsevärt genom att balansera reproduktiva hormonnivåer (8). Efter en studie blev 14% av de manliga patienternas partner gravida (9).

I en annan stress-relaterad ashwagandha studie, fann forskare att örten ökade testosteronnivåer hos manliga deltagare men inte hos de kvinnliga deltagarna (10). En annan studie som testade ashwagandhas effekt på muskelstyrka hos män mätte också en signifikant ökning av testosteron (11).

Ashwagandha skärper fokus och minne.

Ashwagandha kan bidra till att förbättra kognition och minne. Små studier har funnit att ashwagandha, jämfört med placebo, avsevärt förbättrade deltagarnas reaktionstider under kognitions- och psykomotoriska tester (som mäter förmågan att svara på instruktioner och utförande)(12).

Ashwagandha supportar hjärthälsa.

Åtminstone två studier har visat att ashwagandha kan öka maximal syreupptagningsförmåga, eller VO2-max* som det förkortas - vilket är den maximala mängden syre du tar in medan du utför fysisk aktivitet (13, 14). Dessa nivåer används för att mäta kardiorespiratorisk uthållighet - hur väl hjärtat och lungorna levererar syre till musklerna under fysisk aktivitet. Således kan högre VO2 nivåer indikera ett friskt hjärta som fungerar bra.

*Bokstäverna i VO2MAX kommer sig av V för volym, O2 för syre och MAX för maximal. Det är ett mått på hur mycket syre som din kropp maximalt kan ta upp och använda sig av för att föra dig framåt. Man mäter det i en enhet som är mg/kg/min och alltså säger hur mycket syre i milliliter per kroppskilo och per minut som dina muskler kan ta hand om.

Skribent: Natalie Rovaniemi, näringsfysiolog/nutritionist med en magisterexamen i nutrition - Grundare av Celloptimum

 

 2022-06-03

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen