SvenskaEnglish

 ALLTID FRI FRAKT & SNABBA LEVERANSER     

NAC - DE BÄSTA HÄLSOFÖRDELARNA

NAC - DE BÄSTA HÄLSOFÖRDELARNA

KOSTTILLSKOTT FÖR IMMUNFÖRSVARET

Cystein är en semi-essentiell aminosyra.

Den anses vara semi-essentiell eftersom din kropp kan producera den från andra aminosyror, nämligen metionin och serin. Cystein blir därför essentiell när kostintaget av metionin och serin är lågt.

Cystein finns i de flesta proteinrika livsmedel, såsom kyckling, kalkon, yoghurt, ost, ägg, solrosfrön och baljväxter.

N-acetylcystein (NAC) är ett kosttillskott med cystein.

Att konsumera en adekvat mängd cystein och NAC är viktigt av en mängd olika hälsoskäl, inklusive för att fylla på den mest kraftfulla antioxidanten i kroppen, glutation. Dessa aminosyror hjälper också till vid kroniska andningsbesvär, fertilitet och hjärnans hälsa.

 

VILKA HÄLSOFÖRDELAR HAR NAC?

Hur kan NAC förbättra immunförsvaret?

NAC har förmågan att öka nivåerna av glutation, som i sin tur kan förbättra immunförsvaret. NAC och glutation gynnar immunhälsan. Forskning om vissa sjukdomar associerade med NAC och glutationbrist tyder på att ett kosttillskott med NAC kan förbättra, och potentiellt återställa immunförsvaret.

I två studier resulterade ett kosttillskott med NAC i en signifikant ökning av immunförsvaret, med en nästan fullständig restaurering av naturliga mördarceller.

En annan studie indikerade att i andra immunkomprometterade situationer, såsom influensa, kan NAC hämma virusets förmåga att replikera. Detta kan potentiellt minska symtomen och varaktigheten av sjukdomen.

På samma sätt har andra studier kopplat NAC till död av cancerceller och blockerad replikation av cancerceller.  

Sammantaget behövs fler studier på människor. Var därför noga med att prata med din läkare innan du tar ett kosttillskott med NAC under cancerbehandling.

SAMMANFATTNING

NAC: s förmåga att öka nivåerna av glutation kan förbättra immunförsvaret vid en mängd olika sjukdomar.

 

Varför är NAC viktigt för nivåerna av antioxidaten glutation? 

NAC behövs för att kroppen ska kunna göra den kraftfulla antioxidanten glutation. NAC värderas främst för sin roll vid produktionen av antioxidanter. Tillsammans med två andra aminosyror - glutamin och glycin – så är NAC nödvändig för att göra glutation och fylla på med glutation.

Glutation är en av kroppens viktigaste antioxidanter - föreningar som hjälper till att neutralisera fria radikaler som kan skada celler och vävnader i kroppen.

Den är viktig för immunförsvaret och för att bekämpa cellskador. Vissa forskare tror att det till och med kan bidra till ökad livslängd.

Dess antioxidativa egenskaper är fördelaktiga vid många andra sjukdomar orsakade av oxidativ stress, såsom hjärtsjukdomar, infertilitet och vissa psykiska tillstånd.

SAMMANFATTNING

NAC hjälper till att fylla på glutation, som är kroppens mest kraftfulla antioxidant. Därför kan NAC bidra till att förbättra en mängd olika hälsotillstånd.

 

Kan NAC minska skador på lever och njurar?

NAC hjälper till med avgiftning för att förhindra eller minska njur- och leverskador. NAC spelar en viktig roll i kroppens avgiftningsprocess. NAC kan hjälpa till att förhindra biverkningar av droger och miljögifter.

Faktum är att läkare regelbundet ger NAC intravenöst till personer som överdoserat paracetamol för att förhindra eller minska njur- och leverskador.

Tack vare dess antioxidativa och antiinflammatoriska fördelar kan NAC också hjälpa vid olika leversjukdomar.

SAMMANFATTNING

NAC hjälper till att avgifta din kropp och kan användas för att behandla överdosering av paracetamol.

 

Kan NAC vara ett bra kosttillskott vid psykiska sjukdomar?

NAC kan förbättra psykiska tillstånd. NAC hjälper till att reglera nivåerna av glutamat, den viktigaste signalsubstansen i hjärnan. Medan glutamat krävs för normal hjärnaktivitet, så kan ett överskott av glutamat tillsammans med för lite glutation orsaka hjärnskador.

Detta kan bidra till psykiska tillstånd som bipolär sjukdom, schizofreni, tvångssyndrom (OCD) och missbruksstörning.

För personer med bipolär sjukdom och depression, så kan NAC bidra till att minska symtomen och förbättra den övergripande förmågan att fungera normalt. Dessutom tyder forskning på att NAC kan spela en roll vid behandling av måttlig till svår OCD.

På samma sätt föreslog en annan studie att NAC kan minimera negativa effekter av schizofreni, såsom socialt tillbakadragande, apati och minskad uppmärksamhet.

Ett kosttillskott med NAC kan också bidra till att minska abstinenssymptom och förhindra återfall hos personer som är beroende av kokain.

Dessutom visar preliminära studier att NAC kan minska begäret av marijuana- och nikotinanvändning.

Många av dessa sjukdomar och beroenden har begränsade eller för närvarande ineffektiva behandlingsalternativ. NAC kan vara ett effektivt hjälpmedel för personer med dessa tillstånd.

SAMMANFATTNING

Genom att reglera glutamatnivåerna i hjärnan, så kan NAC lindra symtom på psykiska tillstånd och minska substansanvändning och beroende.

 

Kan NAC hjälpa mot andningsbesvär?

NAC hjälper till att lindra symtom vid andningsbesvär. NAC kan lindra symtom vid luftvägsbesvär genom att fungera som en antioxidant och verka slemlösande i luftvägarna.

Som en antioxidant hjälper NAC till att fylla på nivåerna av glutation i lungorna och minskar inflammation i luftrören (bronkerna) och lungvävnad.

Personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) upplever långvarig oxidativ skada och inflammation i lungvävnad, vilket får luftvägarna att dra ihop sig, vilket leder till andfåddhet och hosta.

Kosttillskott med NAC har använts för att förbättra KOL-symtom.

Personer med kronisk bronkit kan också dra nytta av att inta ett kosttillskott med NAC.

Bronkit uppstår när slemhinnorna i lungornas bronkialgångar blir inflammerade, sväller och stänger av luftvägarna till lungorna.

Genom att tunna ut slemmet i luftrören och öka nivåerna av glutation kan NAC bidra till att minska svårighetsgraden och frekvensen av väsande andning, hosta och andningsattacker.

Förutom att lindra KOL och bronkit kan NAC förbättra andra lung- och luftvägstillstånd - såsom cystisk fibros, astma och lungfibros - samt symtom på nästäppa och bihåleinflammation på grund av allergier eller infektioner.

SAMMANFATTNING

NAC: s antioxidant och slemlösande kapacitet kan förbättra lungfunktionen genom att minska inflammation och verka slemlösande.

 

Är NAC bra för hjärnans hälsa?

Boostar hjärnans hälsa genom att reglera glutamat och fylla på med glutation. NAC: s förmåga att fylla på glutation och reglera hjärnans nivåer av glutamat kan förbättra hjärnans hälsa.

Signalsubstansen glutamat är involverad i ett brett spektrum av inlärningsbeteenden och minnesfunktioner, medan antioxidanten glutation hjälper till att minska oxidativ skada på hjärncellerna som är förknippad med åldrande.

Eftersom NAC hjälper till att reglera glutamatnivåerna och fyller på med glutation kan NAC gynna de med hälsotillstånd som påverkar hjärnan och minnet.

Den neurologiska störningen som uppkommer vid Alzheimers sjukdom bromsar inlärning och minneskapacitet. Studier tyder på att NAC kan bromsa denna förlust hos personer med Alzheimers sjukdom.

Ett annat hjärntillstånd, Parkinsons sjukdom, kännetecknas av försämringen av celler som genererar signalsubstansen dopamin. Både oxidativ skada på celler och en minskning av antioxidantförmågan bidrar till denna sjukdom.

Ett kosttillskott med NAC verkar förbättra både dopamin funktion och sjukdomssymtom såsom skakningar.

SAMMANFATTNING

Genom att hjälpa till att fylla på med antioxidanten glutation och reglera glutamat har NAC potential att behandla tillstånd som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

 

Kan NAC öka chanserna för en graviditet?

NAC kan förbättra fertiliteten hos både män och kvinnor. Cirka 15% av alla par som försöker bli gravida påverkas av infertilitet. I nästan hälften av dessa fall är manlig fertilitet den främsta bidragande faktorn.

Många manliga infertilitetsproblem ökar när nivåerna av antioxidanter är för låga. Om nivåerna av antioxidanter så kan det cirkulera för mycket fria radikaler i reproduktionssystemet. Den oxidativa stressen som detta orsakar kan orsaka celldöd och minskad fertilitet.

I vissa fall har NAC visat sig förbättra manlig fertilitet.

Ett tillstånd som bidrar till manlig infertilitet är varikocele – när vener inuti pungen förstoras till följd av fria radikaler. Kirurgi är den primära behandlingen.

I en studie fick 35 män med varikocele ett kosttillskott med 600 mg NAC per dag i 3 månader efter operationen. Kombinationen av kirurgi och ett kosttillskott med NAC förbättrade spermaintegriteten och partnergraviditetsgraden med 22% jämfört med kontrollgruppen.

En annan studie på 468 män med infertilitet fann att ett kosttillskott med NAC och ett kosttillskott med selen som intogs i 26 veckor gav en förbättrad spermakvalitet.

Dessutom kan NAC förbättra fertiliteten hos kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) genom att inducera eller förstärka ägglossningscykeln.

SAMMANFATTNING

NAC kan bidra till att förbättra fertiliteten hos män genom att minska oxidativ stress som skadar eller dödar reproduktiva celler. NAC kan också hjälpa till med fertiliteten hos kvinnor med PCOS.

 

Kan NAC minska risken för typ 2-diabetes?

Kan stabilisera blodsockret genom att minska inflammation i fettceller. Högt blodsocker och fetma bidrar till inflammation i fettvävnad. Detta kan leda till skador eller förstörelse av insulinreceptorer och öka risken för typ 2-diabetes.

Studier visar att NAC kan stabilisera blodsockret genom att minska inflammation i fettcellerna och därmed förbättra insulinresistensen.

När insulinreceptorer är intakta och friska tar de bort socker ordentligt från blodet och håller nivåerna inom normala gränser.

SAMMANFATTNING

Genom att minska inflammation i fettvävnad, kan NAC kan insulinresistens och förbättra blodsockerreglering.

 

Kan NAC motverka sjukdomar på hjärtat?

NAC kan minska risken för hjärtsjukdomar genom att förhindra oxidativ skada. Oxidativ skada på hjärtvävnad leder ofta till hjärtsjukdomar, vilket orsakar stroke, hjärtinfarkt och andra allvarliga tillstånd.

NAC kan minska risken för hjärtsjukdomar genom att minska oxidativ skada på vävnader i ditt hjärta.

NAC har också visat sig öka kväveoxidproduktionen, vilket hjälper vener att vidgas och förbättrar blodflödet. Detta påskyndar blodtransporten tillbaka till ditt hjärta och kan minska risken för hjärtinfarkt.

SAMMANFATTNING

NAC kan minska oxidativ skada på ditt hjärta, vilket i sin tur kan minska risken för hjärtsjukdomar.

 

Dosering

Det finns ingen specifik kostrekommendation för cystein eftersom din kropp kan producera små mängder.

För att din kropp ska göra aminosyran cystein behöver du tillräckliga mängder folat/folsyra (vitamin B9), vitamin B6 och vitamin B12 (kobalamin). Dessa näringsämnen finns i bönor, linser, spenat, bananer, lax och tonfisk.

Medan de flesta proteinrika livsmedel - såsom kyckling, yoghurt, ost, ägg, solrosfrön och baljväxter - innehåller cystein. Många väljer även att komplettera med ett kosttillskott som innehåller NAC för att öka intaget av cystein.

NAC kan administreras intravenöst eller tas oralt, som en aerosolspray eller i flytande form eller i pulverform.

SAMMANFATTNING

Ät proteinrika livsmedel kan förse din kropp med aminosyran cystein, men du kan också inta ett kosttillskott med NAC.

 

Biverkningar

NAC är sannolikt säkert för vuxna när det intas från kosttillskott.

Emellertid kan höga mängder orsaka illamående, kräkningar, diarré, och förstoppning.

Vid inandning kan det orsaka svullnad i munnen, rinnande näsa, sömnighet och tryck över bröstet.

Personer som har blödningsrubbningar eller tar blodförtunnande läkemedel bör inte ta NAC, eftersom det kan bromsa blodkoagulering.

 

Slutsats

NAC spelar flera viktiga roller för människors hälsa.

Känd för sin förmåga att fylla på nivåerna av antioxidanten glutation, reglerar den också den viktiga neurotransmittorn (signalsubstans) glutamat. Dessutom hjälper NAC kroppens avgiftningssystem.

Dessa funktioner gör att ett kosttillskott med NAC är ett bra behandlingsalternativ vid flera olika hälsotillstånd.2022-09-22

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen