SvenskaEnglish

 ALLTID FRI FRAKT VID BESTÄLLNINGAR ÖVER 149 KR & SNABBA LEVERANSER     

ALLMÄNNA VILLKOR

 

Denna webbplats www.celloptimum.se drivs av Celloptimum AB (Hedenströms väg 11, 132 49 Saltsjö-boo, telefon: 0709-201084), moms SE556808394201. Dessa allmänna villkor gäller för all användning av webbplatsen och webbshopen. Celloptimum förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Den nuvarande versionen av de allmänna villkoren är de som är tillgängliga på webbplatsen.

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning av våra kosttillskott, via www.celloptimum.se. Avtal ingås mellan dig och Celloptimum, organisationsnummer 556808-3942. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Celloptimum framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten.

För att kunna beställa på sajten måste Du ha fyllt 18 år. Celloptimum accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Celloptimum förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Celloptimum reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Celloptimum har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Celloptimum naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Celloptimum fortsätter med beställningen. Celloptimum ansvarar inte för information på sajten som kommer från en tredje part.

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Celloptimum. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Celloptimum.

 

AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna göra ett köp via sajten måste Du acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder Du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Celloptimums Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Celloptimum bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Celloptimum per e-post. Celloptimum uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Celloptimum:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Celloptimum. Om beställningen återkallas så kommer Celloptimum att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

Vid beställning via sajten gäller de priser som anges på sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter, som i sådana fall anges separat.

Du kan betala på de sätt som anges på sajten. Celloptimum har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Celloptimum. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Celloptimum eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Celloptimum förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på sajten.

 

KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Celloptimum kan från tid till annan erbjuda kampanjer på sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Celloptimum i samband med kampanjen. Celloptimum förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

LEVERANS OCH TRANSPORT

Varor som finns i lager levereras normalt inom 1-3 arbetsdagar.

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

Om Du inte hämtar ut ditt paket så har Celloptimum rätt att debitera dig en avgift på 330 kr för ursprungsfrakt- och hantering, avgift för ej uthämtat paket, returfrakt, samt en extrakostnad för returhanteringen (10 kr per produkt).

Det är Ditt ansvar att rätt adress, telefonnummer och e-post anges vid beställningen, och skulle fel uppgifter uppges som medför merkostnader i form av avgift för ej uthämtat paket, ursprungsfrakt, returfrakt, och returhantering, så har Celloptimum rätt att debitera dig en avgift på 330 kr, samt en extrakostnad för returhantering (10 kr per produkt).

 

ÅNGERRÄTT

Vid köp av varor på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Celloptimum detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte varor med bruten försegling/öppnad förpackning.

Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Celloptimum. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Du kan använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Celloptimum. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

Om Du ångrar ditt köp och varan redan har hämtats ut, så har Celloptimum rätt att debitera dig en avgift på 130 kr för ursprungsfrakt- och hantering, samt en extrakostnad för returhanteringen av produkten/produkterna (10 kr per produkt).

Celloptimum betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Celloptimum tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Celloptimum får dock vänta med återbetalningen tills Celloptimum tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

GARANTI OCH REKLAMATION

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Celloptimum så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

Celloptimum står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Celloptimum att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Celloptimum strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Celloptimum mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Celloptimum förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Celloptimum riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

LÄNKAR

Celloptimum kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Celloptimum:s kontroll, och webb-platser utanför Celloptimum:s kontroll kan länka till sajten. Även om Celloptimum försöker säkerställa att Celloptimum enbart länkar till webbplatser som delar Celloptimum:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt integritetspolicyn är Celloptimum inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella sajten.

 

FORCE MAJEURE

Celloptimum ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Celloptimum inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Celloptimum dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Celloptimum rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Celloptimum förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på sajten), alternativt 30 dagar efter att Celloptimum har informerat dig om ändringarna. Celloptimum rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

 

OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Celloptimum:s kundtjänst.

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Celloptimum:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Celloptimum beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan text, eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa villkor har fastställts av Celloptimum AB den 2020-11-13

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen