SvenskaEnglish

 ALLTID FRI FRAKT & SNABBA LEVERANSER     

D-VITAMIN KOSTTILLSKOTT

MARKNADENS BÄSTA VEGANSKA KOSTTILLSKOTT MED VITAMIN D3 OCH NATURLIGT C-VITAMIN 

ETT CLEAN LABEL KOSTTILLSKOTT - HELT UTAN TILLSATSER

Vitamin D3, även känd som kolecalciferol, är ett fettlösligt vitamin som är involverat i skelettets hälsa, immunförsvaret, celltillväxten, muskelfunktion och mer. Det är ett av få näringsämnen som din kropp kan producera på egen hand genom hudceller, som svar på solexponering. D3-vitamin kan även intas via kosten och som kosttillskott. Tyvärr är D-vitaminbrist vanligt, och vissa grupper löper en högre risk för brist. I synnerhet äldre vuxna, de som vistas i solen lite (begränsad solexponering), människor som är överviktiga eller människor med mörk hy – löper större risk att ha en brist på detta viktiga vitamin. 

Vitamin D3 & Vitamin D2 – vad är skillnaden?

D-vitamin finns i två former: vitamin D2 (ergokalciferol) och vitamin D3 (kolecalciferol). Vitamin D3 finns främst i animaliska livsmedel, såsom fisk, lever, ägg och fiskleverolja. Vitamin D3 i kosttillskott kan komma både från animalier (oftast från fårull) eller från vegetabilier, som t.ex. lav eller alger. Vitamin D2 förekommer mestadels i svamp, samt livsmedel berikade med vitamin D2, samt i kosttillskott.

Den största skillnaden mellan vitamin D2 och vitamin D3 ligger faktiskt i det sätt som de metaboliseras i kroppen. En studie publicerad i ”Journal of endocrinology and metabolism” fann att vitamin D3 ökade D-vitaminnivån i blodet dubbelt så effektivt som vitamin D2.

Av denna anledning, så rekommenderas ett kosttillskott med vitamin D3, då det optimerar absorptionen i kroppen och ger mest valuta för pengarna. Ett kosttillskott med vitamin D3 är även ett effektivt sätt att öka kalciumabsorptionen i kroppen och främja skeletthälsan, för att nämna några fördelar.

NATURLIGT KOSTTILLSKOTT MED VITAMIN D3

Vilka hälsofördelar har D-vitamin?

Utan tvekan är D-vitamin ett av de viktigaste mikronäringsämnena när det kommer till din hälsa, vilket är anledningen till att det är så viktigt att äta D-vitamin. Det är involverat i nästan allt från immunitet till hjärnfunktion, och forskare hittar fortfarande sätt som D-vitamin påverkar ditt välbefinnande.

Men med ett begränsat urval av mat rikt på vitamin D, plus att en stor del av befolkningen riskerar att drabbas av brist, får många av oss helt enkelt inte i sig tillräckligt av detta vitala vitamin för att effektivt kunna tillgodose sig sina behov. Ja, D-vitaminbrist är mycket vanligt och kan påverka din hälsa. Lyckligtvis kan en kost med D-vitaminrika livsmedel och kosttillskott med D-vitamin minska risken för brist och hjälpa till att optimera din hälsa. Är du vegan eller har en kost låg på vitamin D så kan du alltid optimera ditt intag med ett kosttillskott med vitamin D.

Godkända hälsopåståenden för vitamin D:

  • D-vitamin bidrar till normal absorption/användning av kalcium och fosfor
  • D-vitamin bidrar till normala kalciumnivåer i blodet
  • D-vitamin bidrar till att bibehålla normala benstomme
  • D-vitamin bidrar till att upprätthålla normal muskelfunktion
  • D-vitamin bidrar till att bibehålla normala tänder
  • D-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion
  • D-vitamin har en roll i celldelningsprocessen

 

Vilka biverkningar ger ett för högt intag av vitamin D?

D-vitamin är oerhört viktigt för god hälsa. Det spelar flera roller för att hålla kroppens celler friska och fungera som de ska. De flesta människor får inte tillräckligt med D-vitamin, så kosttillskott är vanliga. Det är dock också möjligt - även om det är sällsynt - att detta vitamin byggs upp och når toxiska nivåer i kroppen. Denna artikel diskuterar ett antal potentiella biverkningar av för stora mängder av detta viktiga vitamin.

 

Vad händer vid brist på vitamin D och vad händer vid för höga doser av vitamin D?

D-vitamin är involverat i kalciumabsorptionen, immunfunktionen och skyddar ben-, muskel- och hjärthälsa. Det förekommer naturligt i maten och kan också produceras av din kropp när din hud utsätts för solljus. Men förutom fet fisk finns det få livsmedel som är rika på vitamin D. Dessutom exponeras de flesta av oss inte tillräckligt mycket för sol för att producera tillräckligt med vitamin D. Således är brist mycket vanligt. Faktum är att det uppskattas att cirka en miljard människor världen över inte får tillräckligt med detta vitamin. Kosttillskott är mycket vanliga och både vitamin D2 och vitamin D3 kan tas i kosttillskott. Vitamin D3 produceras som svar på solens exponering i huden och finns även i animaliska produkter, medan vitamin D2 förekommer i växter.

Vitamin D3 har visat sig öka blodnivåerna betydligt mer än D2. Studier har visat att varje ytterligare 100 IE vitamin D3 du konsumerar per dag kommer att öka D-vitaminnivåerna i ditt blod med 1 ng/ml (2,5 nmol/l) i genomsnitt. Att ta extremt höga doser av vitamin D3 under långa perioder kan dock leda till överdriven ansamling i kroppen. D-vitaminförgiftning uppstår när blodnivåerna stiger över 150 ng/ml (375 nmol/l). Eftersom vitaminet lagras i kroppsfett och släpps ut långsamt i blodomloppet kan effekterna av toxicitet pågå i flera månader efter att du slutat ta ditt kosttillskott. Viktigt att veta är att toxicitet inte är vanligt och förekommer nästan uteslutande hos personer som tar kosttillskott med vitaminet under längre tid utan att övervaka sina blodnivåer. Det är också möjligt att oavsiktligt konsumera för mycket D-vitamin genom att ta kosttillskott som innehåller mycket högre mängder än vad som anges på etiketten. Däremot kan du inte nå farligt höga blodnivåer genom enbart kost och solexponering.

Vill du vara på den säkra sidan, så kan du lätt testa dina nivåer i blodet hos BLODKOLLEN.

 

Vilka biverkningar kan man få om man äter för mycket vitamin D från kosttillskott?

 

FÖRHÖJDA BLODNIVÅER

Att uppnå adekvata nivåer av D-vitamin i ditt blod kan hjälpa till att öka din immunitet och skydda dig mot sjukdomar som osteoporos och cancer. Det finns dock inte enighet om ett optimalt intervall för adekvata nivåer. Även om en vitamin D-nivå på 30 ng/ml (75 nmol/l) vanligtvis anses vara adekvat så rekommenderas att Vitamin D nivåerna bör ligga på 40–80 ng/ml (100–200 nmol/l) och säger att allt över 100 ng/ml (250 nmol/l) kan vara skadligt.

Medan ett ökande antal människor kompletterar vitamin D är det sällsynt att hitta någon med mycket höga blodnivåer av detta vitamin. En ny studie tittade på data från mer än 20 000 personer under en tioårsperiod. Det fann att endast 37 personer hade nivåer över 100 ng/ml (250 nmol/l). Endast en person hade sann toxicitet, vid 364 ng/ml (899 nmol/l).

I en fallstudie hade en kvinna en nivå på 476 ng/ml (1171 nmol/l) efter att ha tagit ett tillskott som gav henne 186 900 IE vitamin D3 per dag i två månader. Kvinnan togs in på sjukhuset efter att hon upplevt trötthet, glömska, illamående, kräkningar, sluddrigt tal och andra symtom.

 

FÖRHÖJDA KALCIUMNIVÅER I BLODET

D-vitamin hjälper din kropp att absorbera kalcium från maten du äter. I själva verket är detta en av dess viktigaste roller. Men om D-vitaminintaget är för stort kan kalciumet i blodet nå nivåer som kan orsaka obehagliga och potentiellt farliga symtom. Symtom på hyperkalcemi eller höga kalciumnivåer i blodet inkluderar:

• kräkningar, illamående och magont

• trötthet, yrsel och förvirring

• överdriven törst

• frekvent behov av att kissa

Det normala intervallet för blodkalcium är 8,5–10,2 mg/dl (2,1–2,5 mmol/l). I en studie tog två män felaktigt märkta D-vitamintillskott, vilket ledde till kalciumnivåer i blodet på 13,2–15 mg/dl (3,3–3,7 mmol/l). Dessutom tog det ett år för deras nivåer att normalisera sig efter att de slutat ta tillskotten.

 

ILLAMÅENDE, KRÄKNINGAR OCH DÅLIG APTIT

Många biverkningar av för mycket D-vitamin är relaterade till överdrivet kalcium i blodet. Dessa inkluderas även illamående, kräkningar och dålig aptit. Dessa symtom förekommer dock inte hos alla med förhöjda kalciumnivåer. En studie följde 10 personer som hade utvecklat för höga kalciumnivåer efter att de hade tagit ett högdoserat vitamin D tillskott för att korrigera brist. Fyra av dem upplevde illamående och kräkningar, och tre av dem led av aptitlöshet.

Liknande svar på megadoser av vitamin D har rapporterats i andra studier. En kvinna upplevde illamående och viktminskning efter att ha tagit ett tillskott som visade sig innehålla 78 gånger mer D-vitamin än angivet på etiketten. Viktigt är att dessa symtom uppstod som svar på extremt höga doser vitamin D3, vilket ledde till kalciumnivåer större än 12 mg/dl (3,0 mmol/l).

 

MAGSMÄRTA, FÖRSTOPPNING ELLER DIARRE

Magsmärta, förstoppning och diarré är vanliga matsmältningsbesvär som ofta är relaterade till matintoleranser eller irritabelt tarmsyndrom. De kan dock också vara ett tecken på förhöjda kalciumnivåer orsakade av vitamin D-förgiftning. Dessa symtom kan förekomma hos de som får höga doser D-vitamin för att korrigera brist. Som med andra symtom verkar responsen vara individualiserad även när nivåerna av D-vitamin i blodet är förhöjda på samma sätt. I en fallstudie utvecklade en pojke magont och förstoppning efter att ha tagit felaktigt märkta D-vitamintillskott, medan hans bror upplevde förhöjda blodnivåer utan några andra symtom.

I en annan fallstudie upplevde ett 18 månader gammalt barn som fick 50 000 IE vitamin D3 i 3 månader diarré, magont och andra symtom. Dessa symtom löstes efter att barnet slutade ta kosttillskott.

 

FÖRSÄMRAD BENMETABOLISM

Eftersom D-vitamin spelar en viktig roll i kalciumabsorptionen och benmetabolismen är det viktigt att få i sig tillräckligt av vitaminet för att bibehålla starka ben. Emellertid kan för mycket D-vitamin vara skadligt för benhälsan. Även om många symtom på överdrivet vitamin D tillskrivs höga kalciumnivåer i blodet, föreslår vissa forskare att megadoser kan leda till låga nivåer av vitamin K2 i blodet.

En av vitamin K2: s viktigaste funktioner är att bibehålla kalcium i benen och hålla det borta från blodet. Man tror att mycket höga vitamin D-nivåer kan minska vitamin K2-aktiviteten.

För att skydda mot benförlust, så undvik att inta för mycket vitamin D-tillskott och ta ett vitamin K2-tillskott. Du kan också äta mat rik på vitamin K2, som mejeri- och köttprodukter.

 

NJURPROBLEM

För stort vitamin D-intag leder ofta till njurskada. I en fallstudie var en man på sjukhus för njursvikt, förhöjda kalciumnivåer i blodet och andra symtom som inträffade efter att han fick D-vitamininjektioner som ordinerats av sin läkare.

Faktum är att de flesta studier har rapporterat måttlig till svår njurskada hos personer som utvecklar D-vitamin toxicitet. I en studie på 62 personer som fick alltför höga doser av vitamin D-injektioner, upplevde varje person njursvikt - oavsett om de hade friska njurar eller befintlig njursjukdom.

Njursvikt behandlas med oral eller intravenös hydrering och medicinering.

 

SLUTSATS

D-vitamin är extremt viktigt för din allmänna hälsa. Även om du följer en hälsosam kost kan du behöva kosttillskott för att uppnå optimala blodnivåer. Det är dock också möjligt att ha för mycket av en bra sak. Se till att undvika överdrivna doser av vitamin D. Generellt anses 4000 IE (100 mikrogram) eller mindre per dag vara säkert så länge dina blodvärden övervakas. Dina blodvärden kan du själv kontrollera hos BLODKOLLEN.

Livsmedelsverket rekommenderar (RDI) 20 mikrogram vitamin D per dag under vinterhalvåret för vuxna personer, och 5 mikrogram vitamin D under sommaren för vuxna personer.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen